Vår miljöpolicy

Miljöpolicy

Vi arbetar med fokus på miljön

Våran strävan är:

  • Att bygga miljöriktigt med hållbara metoder

  • Att med alla i företaget ständigt förbättra miljöarbetet

  • Att förebygga föroreningar så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt

  • Att samverka med våra kunder

  • Att ställa miljökrav på våra leverantörer

  • Att underlätta återvinningen och minska mängden avfall

  • Att följa gällande lagstiftning

  • Att lämna efer oss ett friskt levnadsboende för att man skall kunna andas lättare och leva sundare